Alphabet

23 letters.

Letter Sound
Ђtaw
Ѓgaw
Єjaw
Љshaw
Њtee
Дgee(hard G)
Ќjee
Ўshee
Жtih
Џgih
Зjih
Лshih
Пtoe
Иgo
Фjoe
Кshow
Чtoo
Ûgoo
Шjoo
Ъshoo
Юtat
Яot
бgrow